Stonegrill hipshoot steak

Bochum, Germany

Stonegrill hipshoot steak