Steam Train at Melton Station

Melton Mowbray, UK

Steam Train at Melton Station